Cursus catamaran zeilen volwassenen

Catamaranschool Zeehelden biedt -naast (losse) privélessen- ook complete zeilcursussen voor volwassenen aan. De cursus beslaat drie achtereenvolgende zaterdagen, zodat de lesstof op een logische wijze kan worden opgebouwd. Op die manier leert u stap voor stap het varen met een catamaran. Per boot varen er één instructeur en twee cursisten.

Mocht er vanwege weersomstandigheden (denk hierbij aan windkracht/-richting en golfhoogte) een les uitvallen, dan is de vierde zaterdag een reservedag.

Na afloop van de cursus zijn er drie diploma’s te behalen. Dit zijn:

–      beginnend schipper
–      semi gevorderd schipper
–      gevorderd schipper

Catamaranschool Zeehelden heeft een eigen cursus ontwikkeld die zich concentreert op het catamaranzeilen op zee, maar de cursus sluit ook aan bij het (catamaran)zeilen op binnenwater. Omdat elke cursist op een andere manier leert, wordt er een persoonlijke vorderingenstaat bijgehouden. Op die manier weet u als cursist wat u al beheerst en waar u nog aan moet werken. De instructeur kan aan de hand van deze vorderingenstaat voorafgaand aan de les een dagplanning maken dat aansluit bij de leercurve van de cursist. De cursus bestaat uit zowel praktijkles als theorieles, waarbij praktijkles de overhand heeft. Om het diploma te behalen, dient de cursist zowel het praktijkgedeelte als het theoriegedeelte voldoende te beheersen.

Na het behalen van een diploma is het mogelijk om een boot te huren bij de catamaranschool. Bij de niveauomschrijving kunt u zien onder welke omstandigheden dit mogelijk is. De prijzen van de verhuur vindt u op de pagina catamaran verhuur

Zeilcursus met een catamaran

Bekijk hieronder de mogelijkheden

Kosten

De kosten per cursus van drie dagen catamaranles zijn € 450,- per persoon
U bespaart € 300,- ten opzichte van drie losse dagen privéles met één persoon!
De prijs is inclusief lunch, wetsuit, zwemvest, trapeze en safety gear.

De lessen vinden plaats op drie zaterdagen in mei,  juni, juli, augustus en in september. De lessen zijn van 10:00 tot 17:00 met een uur lunchpauze. De reserve dag is voor het geval dat er een les niet door kan gaan vanwege weersomstandigheden i.v.m. de (combinatie van) windkracht/-richting en golfhoogte.

Locatie

De cursus kan worden gevolgd bij Zeehelden aan de Wassenaarseslag in Wassenaar.

Data 2024

Zaterdag 11 mei 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 18 mei 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 25 mei 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 1 juni 10:00 tot 17:00 uur (reservedag)

Zaterdag 8 juni 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 15 juni 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 22 juni 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 29 juni 10:00 tot 17:00 uur (reservedag)

 

Zaterdag 6 juli 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 13 juli10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 20 juli 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 27 juli 10:00 tot 17:00 uur (reservedag)

 

Zaterdag 10 augustus 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 17 augustus 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 24 augustus 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 31 augustus 10:00 tot 17:00 uur (reservedag)

 

Zaterdag 7 september 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 14 september 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 21 september 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 28 september 10:00 tot 17:00 uur (reservedag)

Niveauomschrijving

Niveau 1 – Beginnend schipper

Als beginnend schipper kunt u bij gunstige weersomstandigheden samen varen met gevorderde bemanning. Tijdens de cursus leert u in de praktijk de boot klaar te maken voor het zeilen, het bedienen van het roer en de zeilen en een aantal manoeuvres, zoals de overstag en het varen door de branding. De theorie bestaat uit schiemanswerk, benaming van de onderdelen, zeiltermen, veiligheid en de reglementen op het water. De volgende eisen zijn opgesteld voor het diploma beginnend schipper:


Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen

Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden


Niveau 2 – Semi-gevorderd schipper

De semi-gevorderde schipper heeft inmiddels meer ervaring en kan ook bij zwaardere weersomstandigheden varen met gevorderde bemanning. Dat wil zeggen dat in deze cursus de bestaande kennis wordt verbeterd en daarbij nieuwe kennis wordt opgedaan. De nieuwe kennis vertaalt zich in de praktijk naar bijvoorbeeld het leren van de man-over-boord-manoeuvre. In de theorie komen de reglementen op het water aan bod. Na het afronden van de cursus semi-gevorderd schipper kunt u onder rustige omstandigheden (tot 3 Beaufort) samen met beginnende bemanning zelfstandig varen en bij hardere wind en/of een hoge branding ondersteund worden door een gevorderde bemanning. Om het diploma te halen, zijn de volgende eisen opgesteld:


Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen
10. Samenwerking tussen stuurman en fokkenist
11. Opvangen van windvlagen
12. Man-over-boord situatie
13. Gewichtsverdeling
14. Aanlopen van bovenwinds gelegen punt

Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden
5. Reglementen op het water

Niveau 3 – Gevorderd schipper

Een gevorderd schipper kan zelfstandig met de catamaran de zee op en is in staat om een onervaren bemanning duidelijke instructies te geven. Tijdens de cursus wordt de bestaande kennis verbeterd, maar wordt er ook nieuwe kennis opgedaan. In de praktijk bestaat dit uit zeilen met genaker en bij de theorie wordt ingegaan op de meteorologie. Om de cursus voor gevorderd schipper te volbrengen, dienen de volgende eisen te zijn behaald:


Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist en stuurman
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen
10. Samenwerking tussen stuurman en fokkenist
11. Opvangen van windvlagen
12. Man-over-boordsituatie
13. Gewichtsverdeling
14. Aanlopen van bovenwinds gelegen punt
15. Afkruisen
16. Zeilen met genaker

Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden
5. Reglementen op het water
6. Meteorologie