Verantwoordelijkheids verklaring

Ik verklaar tijdens de trainingsdagen zelf verantwoordelijk te zijn voor het welzijn van mijn kind. Ik verklaar bekend te zijn met het karakter van de activiteiten en accepteer de risico’s die hier aan verbonden zijn. Ik verklaar ook dat mijn deelnemende kind de zwemkunst machtig is en over een goede gezondheid beschikt. Ik verklaar dat mijn kind verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Mediarechten op gemaakte opnames tijdens de activiteiten liggen bij Stichting Catamaranschool Zeehelden. Ik zal stichting Catamaranschool Zeehelden, haar bestuurders noch de trainers aansprakelijk stellen voor welke vorm van lichamelijke, materiële of immateriële schade dan ook.