Zeehelden Cup →

Sea&Be festival

20 en 21 juli 2019

 

Notice of Race

 

1          De Regels

1.1      De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels           voor wedstrijdzeilen (RvW)

 

1.2      De klassenvoorschriften van de klasse waarin de deelnemer inschrijft zijn van toepassing.

 

1.3 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

 

2          Reclame

2.1      Er mag van de boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de organiserende autoriteit.

 

3          Deelnamerecht en inschrijving

3.1      De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen: Hobie Cat Dragoon, Hobie Cat 16 en alle andere jeugdcatamarans met een geldige Texel Rating (Open klasse)

 

3.2 Indien meer dan 6 boten van een klasse zijn ingeschreven kan de wedstrijdorganisatie besluiten hiervan een aparte klasse te maken.

 

3.3 Deelname Gerechtigde boten kunnen zich  inschrijven door het inschrijfformulier op te halen bij de wedstrijdleiding, deze in te vullen en ondertekend in te leveren.

De inschrijving wordt definitief na betaling van het inschrijfgeld.

 

4 Inschrijfgeld

4.1 Het inschrijfgeld bedraagt voor:

–       2 persoons boot € 80,-

–       1 persoons boot € 60,-

 

4.2 Bij het inschrijfgeld zit het volgende inbegrepen

–       Deelname aan de zeilwedstrijden

–       Toegang tot het Sea&Be festival

 

5. Programma van het weekend

5.1

Vrijdag 19 juli vanaf 18:00

Aanvoer van wedstrijdboten op afspraak

 

Zaterdag 20 juli

08:00 – 09:00 aanvoer van wedstrijdboten

9:00 – 10:45 Inschrijving boten

11:00 wedstrijdbriefing

12:00 1e start

16:00 – 17:00 einde wedstrijden

16:00 – 21:00 Food&music

21:00 – 00:00 aftersail party

 

Zondag 21 juli

10:00 wedstrijdbriefing

11:00 start wedstrijden

15:00 – 16:00 einde wedstrijden

17:00 prijsuitreiking

18:00 > wedstrijdboten van het strand

 

5.2 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 12:00

5.3 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur

 

6          Meting

Indien de klassenregels dit vereisen moet de boot een geldig meetcertificaat tonen.

 

7          wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 09:00 uur bij de inschrijving.

 

8          Locatie

8.1      Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Catamaranschool Zeehelden/Kustzeilvereniging Wassenaar, Wassenaarse slag 17, 2242 PG  te Wassenaar.

8.2      Apendix 1 toont de plaats van de zeilvereniging, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

8.3      Apendix A toont bij benadering de plaats van het wedstrijdgebied. Apendix B toont de banen.

 

9.         Banen

De tekeningen in Apendix B tonen de banen, bij benadering, de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.

 

10 Straf systeem

Voor alle klassen is RcW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eeen-Ronde Straf.

 

11 Scoren

11.1 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

11.2 Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van de wedstrijdscores

11.3 wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

13 Hulpschepen

13.1 Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel of afbreken geeft. Hulpschepen moeten geregistreerd worden. Hulpschepen krijgen een rood/wit lint dat zij ter identificatie moeten voeren.

Hulpschepen zijn verplicht veiligheidsassistentie te verlenen als het wedstrijdcomité daarom vraagt op straffe van uitsluiting van het ondersteunde team. Hulpschepen moeten minimaal twee personen aan boord hebben welke tenminste geschikte kleding, een zwemvest en rook- of lichtsignaal dienen te dragen

 

14 Ligplaatsen

Boten zijn verplicht op de hun toegewezen plaats op het strand te liggen.

 

15 Radiocommunicatie

Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

16 Prijzen

Prijzen zullen worden gegeven als volgt.

Per klasse zullen er 3 prijzen te verdelen

 

17 Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

18 Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

19 Naam beeld en portretrecht

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementenlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

20 Overnachting en maaltijden

Voor de overnachting gedurende het evenement kunnen deelnemers gebruik maken van het kampeerterrein gelegen naast de wedstrijd tent. Indien er de wens is te overnachten moet hier melding van gemaakt worden bij het inschrijven van de wedstrijd. De kosten hiervoor bedragen € 15,- per tent per nacht.

Op zaterdagavond is het mogelijk om een maaltijd af te nemen bij het Sea&Be festival.

 

21 Overige informatie

Auto’s kunnen het best geparkeerd worden in parkeerplaats De Kuil aan het einde van de Wassenaarse Slag. Dagkaarten kosten hier € 5. Over het strand is de vereniging eenvoudig te voet te bereiken.

Transport van boot en trailer naar strand kan plaatsvinden op vrijdag 19 juli  vanaf 18:00 uur en op  zaterdag 20 juli van 8.00 tot 10.00 uur. In overleg is transport ook eerder mogelijk in overleg (06-41554949) als de omstandigheden dit toestaan.

Transport vanaf strand kan niet eerder plaatsvinden dan zondag 21 juli na 18.00 uur i.v.m. gemeentelijke voorschriften. Rijden op strand met eigen voertuigen is niet toegestaan.

Voor catamaran-dealers is er de mogelijkheid een servicepunt op strand in te richten t.b.v. reparatie en onderhoud. Verkoop van drank en/of etenswaren alsmede uitgifte hiervan is niet toegestaan.

Overige informatie is te vinden op de website www.catamaranschool.nl of er kan contact op worden genomen met Catamaranschool Zeehelden, info@catamaranschool.nl of tel 06-41554949

 

Apendix A: De plaats van Catamaranschool Zeehelden + de plaats van de wedstrijdgebieden

Apendix B: De banen