Cursus catamaranzeilen voor volwassenen

Naast privélessen biedt Catamaranschool Zeehelden ook complete zeilcursussen voor volwassenen aan. De cursus beslaat drie achtereenvolgende zaterdagen, zodat de lesstof op een logische wijze kan worden opgebouwd. Op die manier leert u stap voor stap het varen met een catamaran. Per boot varen er één instructeur en twee cursisten. Mocht er vanwege weersomstandigheden een les uitvallen, dan is de vierde zaterdag een reservedag. Na afloop van de cursus zijn er drie diploma’s te behalen. Dit zijn:

–      beginnend schipper
–      semi gevorderd schipper
–      gevorderd schipper

Catamaranschool Zeehelden heeft een eigen cursus ontwikkeld die zich concentreert op het catamaranzeilen op zee, maar de cursus sluit ook aan bij het (catamaran)zeilen op binnenwater. Omdat elke cursist op een andere manier leert, wordt er een persoonlijke vorderingenstaat bijgehouden. Op die manier weet u als cursist wat u al beheerst en waar u nog aan moet werken. De instructeur kan aan de hand van deze vorderingenstaat voorafgaand aan de les een dagplanning maken dat aansluit bij de leercurve van de cursist. De cursus bestaat uit zowel praktijkles als theorieles, waarbij praktijkles de overhand heeft. Op de laatste dag zal een theorietoets afgenomen worden. Om het diploma te behalen dienen zowel het praktijkgedeelte als het theoriegedeelte behaald te zijn.

Na het behalen van een diploma is het mogelijk om een boot te huren bij de catamaranschool. Bij de niveauomschrijving kunt u zien onder welke omstandigheden dit mogelijk is. De prijzen van de verhuur vindt u op de pagina catamaran verhuur

Kosten

De kosten per cursus van drie dagen catamaranles zijn € 375,- per persoon
U bespaart € 95,- per les ten opzichte privéles met één persoon!
Priis is inclusief wetsuit, zwemvest, trapeze, safety gear,  en daglidmaatschap Kustzeilvereniging Wassenaar/Scheveningen.

De lessen vinden plaats op de zaterdagen in mei,  juni, juli, augustus en in september. De lessen zijn van 10:00 tot 17:00 met een uur lunchpauze. De reserve dag is voor het geval dat er een les vanwege weersomstandigheden niet door kan gaan.

Locaties

De cursus kan worden gevolgd bij de KZVW aan de Wassenaarseslag in Wassenaar en bij de KZVS aan het zwarte pad in Scheveningen. Bij de inschrijving kunt u de keuze maken tussen deze twee locaties.

Data 2021

Zaterdag 15 mei 10:00 tot 17:00 (vol in Wassenaar, vol in Scheveningen)
Zaterdag 22 mei 10:00 tot 17:00
Zaterdag 29 mei 10:00 tot 17:00
Zaterdag 5 juni 10:00 tot 17:00 (reservedag)

Zaterdag 12 juni 10:00 tot 17:00 (vol in Wassenaar, vol in Scheveningen)
Zaterdag 19 juni 10:00 tot 17:00
Zaterdag 26 juni 10:00 tot 17:00
Zaterdag 3 juli 10:00 tot 17:00 (reservedag)

Zaterdag 17 juli 10:00 tot 17:00 (vol in Wassenaar, vol in Scheveningen)
Zaterdag 24 juli10:00 tot 17:00
Zaterdag 31 juli 10:00 tot 17:00
Zaterdag 7 augustus 10:00 tot 17:00 (reservedag)

Zaterdag 14 augustus 10:00 tot 17:00 (vol in Wassenaar, vol in Scheveningen)
Zaterdag 21 augustus 10:00 tot 17:00
Zaterdag 28 augustus 10:00 tot 17:00
Zaterdag 4 september 10:00 tot 17:00 (reservedag)

Zaterdag 11 september 10:00 tot 17:00 (vol in Wassenaar, vol in Scheveningen)
Zaterdag 18 september 10:00 tot 17:00
Zaterdag 25 september 10:00 tot 17:00
Zaterdag 2 oktober 10:00 tot 17:00 (reservedag)

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 1 januari 2021
Ga hier verder voor aanmelden cursus catamaranzeilen >>
Als een cursus vol is dan kunt u nog wel op de reservelijst. Stuur hier svp een email naar info@catamaranschool.nl

Met vragen over de cursus kunt u ook een email sturen naar info@catamaranschool.nl of bellen met Wouter van Raaij 06-41554949

Niveauomschrijving

Niveau 1 – Beginnend schipper

Als beginnend schipper kunt u bij gunstige weersomstandigheden samen varen met gevorderde bemanning. Tijdens de cursus leert u in de praktijk de boot klaar te maken voor het zeilen, het bedienen van het roer en de zeilen en een aantal manoeuvres, zoals de overstag en het varen door de branding. De theorie bestaat uit schiemanswerk, benaming van de onderdelen, zeiltermen, veiligheid en de reglementen op het water. De volgende eisen zijn opgesteld voor het diploma beginnend schipper:

Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen
Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden

Niveau 2 – Semi-gevorderd schipper

De semi-gevorderde schipper heeft inmiddels meer ervaring en kan ook bij zwaardere weersomstandigheden varen met gevorderde bemanning. Dat wil zeggen dat in deze cursus de bestaande kennis wordt verbeterd en daarbij nieuwe kennis wordt opgedaan. De nieuwe kennis vertaalt zich in de praktijk naar bijvoorbeeld het leren van de man-over-boord-manoeuvre. In de theorie komen de reglementen op het water aan bod. Na het afronden van de cursus semi-gevorderd schipper kunt u onder rustige omstandigheden (tot 3 beaufort) samen met beginnende bemanning zelfstandig varen en bij hardere wind en/of een hoge branding ondersteunt worden door een gevorderde bemanning. Om het diploma te halen zijn de volgende eisen opgesteld:

Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen
10. Samenwerking tussen stuurman en fokkenist
11. Opvangen van windvlagen
12. Man-over-boord situatie
13. Gewichtsverdeling
14. Aanlopen van bovenwinds gelegen punt
Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden
5. Reglementen op het water

Niveau 3 – Gevorderd schipper

Een gevorderd schipper kan zelfstandig met de catamaran de zee op en is in staat om een onervaren bemanning duidelijke instructies te geven. Tijdens de cursus wordt de bestaande kennis verbeterd, maar wordt er ook nieuwe kennis opgedaan. In de praktijk bestaat dit uit zeilen met genaker en bij de theorie wordt ingegaan op de meteorologie. Om de cursus voor gevorderd schipper te volbrengen dienen de volgende eisen behaald te zijn:

Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen van de catamaran
2. Stand en bediening van de zeilen
3. Overstag gaan als stuurman
4. Gijpen als stuurman
5. Trapeze staan als fokkenist en stuurman
6. Sturen, zwaard en roerbediening
7. Wegvaren van en aankomen op het strand
8. Omslaan en oprichten van de boot
9. Bijliggen
10. Samenwerking tussen stuurman en fokkenist
11. Opvangen van windvlagen
12. Man-over-boordsituatie
13. Gewichtsverdeling
14. Aanlopen van bovenwinds gelegen punt
15. Afkruisen
16. Zeilen met genaker
Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Veiligheid
4. Stroming en getijden
5. Reglementen op het water
6. Meteorologie

Aanmelden

Ga hier verder voor aanmelden cursus catamaranzeilen >>

Met vragen over de cursus kunt u ook een email sturen naar info@catamaranschool.nl of bellen met Wouter van Raaij 06-41554949


Kijk hier voor Contact en Route >>